UNIWIN OPTIMAL

  • Opløsningsmiddelbaseret
  • 1-komponent
Tørstof ca. 40 % volumen
Flygtige organiske stoffer (VOC) ca. 490 g/l