TEKNOPOX PRIMER 6

  • Kemisk resistens
  • Mellembehandling
  • Grunding
  • Opløsningsmiddelbaseret
  • 2-komponent
Tørstof ca. 60 % volumen
Total tørstofmasse ca. 1040 g/l
Flygtige organiske stoffer (VOC) ca. 390 g/l
Pot-life 6 h (+23 °C)
Blandingsforhold 6:1 by volume (comp. A : comp. B)
Hærder Comp. B: TEKNOPOX PRIMER 6 HARDENER
Glans Halvmat