TEKNOPOX 8

  • Grunding

Sikkerhedsdatablad

Tørstof ca. 55 % volumen
Total tørstofmasse ca. 940 g/l
Flygtige organiske stoffer (VOC) ca. 430 g/l
Pot-life 4 h (+23 °C)
Blandingsforhold 4:1 by volume (comp. A : comp. B)
Hærder Comp. B: TEKNOPOX 8 HARDENER
Glans Mat