TEKNOPLAST HS 250

  • Kemisk resistens
  • Opløsningsmiddelbaseret
  • 2-komponent
Tørstof ca. 62 % volumen
Total tørstofmasse ca. 940 g/l
Flygtige organiske stoffer (VOC) ca. 360 g/l
Pot-life 3 h (+23 °C)
Blandingsforhold 4:1 by volume (comp. A : comp. B)
Hærder Comp. B: TEKNOPLAST HARDENER
Glans Halvblank
Tonesystem Teknomix