TEKNOPLAST HS 150 A

  • Kemisk resistens
  • Topcoat
  • Grunding
  • Opløsningsmiddelbaseret
  • 2-komponent
Tørstof ca. 70 % volumen
Total tørstofmasse ca. 1050 g/l
Flygtige organiske stoffer (VOC) ca. 300 g/l
Pot-life 4 h (+23 °C)
Blandingsforhold 4:1 by volume (comp. A : comp. B)
Hærder Comp. B: TEKNOPLAST A HARDENER
Glans Halvblank
Godkendelser og certifikater STUK-YTO-PR 210 (Finland),TBY