TEKNOLAC COMBI 50-30 (TEKNOLAC 50-30)

Tørstof ca. 40 % volumen
Total tørstofmasse ca. 580 g/l
Flygtige organiske stoffer (VOC) ca. 530 g/l
Glans Halvblank