TEKNOFLOOR

  • Slidstærk
  • Opløsningsmiddelbaseret

Opløsningsmiddel- og uretan-alkydbaseret gulvmaling til indendørs anvendelse. Giver en rengøringsvenlig overflade.

Til nye og tidligere behandlede beton- og trægulve behandlet med alkydmaling, hvis overflader udsættes for almindelig husstands belastning. Det anbefales at anvende TEKNOFLOOR 2K betonmaling til maling af gulve, som udsættes for stor belastning forårsaget af vand eller kemikalier, eller kraftig slitage.

Teknisk datablad

Sikkerhedsdatablad

Tørstof ca. 50 % volumen
Flygtige organiske stoffer (VOC) EU VOC-grænseværdi (kat A/d): 500 g/l. Produktets VOC: maks. 500 g/l.
Glans Blank
Tonesystem Teknomix
Massefylde ca. 1,2 g/ml
Tørretid - støvtør Efter 1 time
Fortynder TEKNOSOLV 1621
Rengøring TEKNOSOLV 1621
Emballage Base 1, Base 3 og Standardfarver: 0,9 l, 2,7 l, 9 l
Sikkerhedsmærkning Se sikkerhedsdatablad. BEMÆRK! På grund af risiko for selvantændelse skal spild fra produktet, forbisprøjt og snavsede klude opbevares på et brandsikkert sted i lufttætte beholdere, alternativt bør affaldet afbrændes. Nedsænkning i vand kan også anbefales.
Godkendelser og certifikater CE-mærkning