TEKNODUR COMBI 3560-70

Tørstof ca. 74 % volumen
Total tørstofmasse ca. 1200 g/l
Flygtige organiske stoffer (VOC) ca. 240 g/l
Pot-life 15 min. (+23 °C)
Blandingsforhold 3:1 by volume (comp. A : comp. B)
Hærder Comp. B: TEKNODUR HARDENER 7227
Glans Blank
Tonesystem Teknotint