TEKNODUR COMBI 3430-20

Tørstof ca. 58 % volumen
Total tørstofmasse ca. 880 g/l
Flygtige organiske stoffer (VOC) ca. 380 g/l
Pot-life 1 h 30 min (+23 °C)
Blandingsforhold 6:1 by volume (comp. A : comp. B)
Hærder Comp. B: TEKNODUR HARDENER 7230
Glans Blank