TEKNODUR 295-900

  • UV-resistent
  • Topcoat
  • Opløsningsmiddelbaseret
  • 2-komponent
  • Klar
Tørstof ca. 50 % volumen
Total tørstofmasse ca. 565 g/l
Flygtige organiske stoffer (VOC) ca. 435 g/l
Pot-life 1,5 h (+23 °C)
Blandingsforhold 4:1 by volume (comp. A : comp. B)
Hærder Comp. B: TEKNODUR HARDENER 7295
Glans Højglans