TEKNODUR 100 9-12

Andre dokumenter

Tørstof ca. 46 % volumen
Total tørstofmasse ca. 590 g/l
Flygtige organiske stoffer (VOC) ca. 490 g/l
Pot-life 3 h (+23 °C)
Blandingsforhold 7:1 by volume (comp. A : comp. B)
Hærder Komp. B: TEKNODUR HARDENER 7230
Glans Højglans