KORRO SE

  • 2-komponent
  • Shopprimer
Tørstof ca. 40 % volumen
Total tørstofmasse ca. 1800 g/l
Flygtige organiske stoffer (VOC) ca. 550 g/l
Pot-life 24 h (+23 °C)
Blandingsforhold 12:7 by volume (comp. A : comp. B)
Hærder Comp. B: KORRO SE HARDENER
Glans Mat