INERTA PRIMER 3 A

  • Grunding
Tørstof ca. 50 % volumen
Total tørstofmasse ca. 990 g/l
Flygtige organiske stoffer (VOC) ca. 440 g/l
Pot-life 6 h (+23 °C)
Blandingsforhold 4:1 by volume (comp. A : comp. B)
Hærder Comp. B: INERTA PRIMER 3 A HARDENER
Glans Halvmat
Hærdetid 3 (metal temperature)
Godkendelser og certifikater SS 185201