INERTA 51 MIOX A

  • Mellembehandling
  • Grunding
Tørstof ca. 55 % volumen
Total tørstofmasse ca. 1100 g/l
Flygtige organiske stoffer (VOC) ca. 400 g/l
Pot-life 8 h (+23 °C)
Blandingsforhold 4:1 by volume (comp. A : comp. B)
Hærder Comp. B: INERTA 51 MIOX A HARDENER
Glans Halvmat
Godkendelser og certifikater TBY