INERTA 160 A

Sikkerhedsdatablad

Tørstof ca. 96 % volumen
Total tørstofmasse ca. 1400 g/l
Flygtige organiske stoffer (VOC) ca. 40 g/l
Pot-life 20 min. (+23 °C)
Blandingsforhold 2:1 by volume (comp. A : comp. B)
Hærder Comp. B: INERTA 160 A HARDENER Blue
Glans Blank