HARDENER 7323-03

Hærder

Hærder til vandfortyndbar tokomponent polyuretan topcoat.

Denne hærder kan anvendes i følgende produkttyper: TEKNODUR AQUA 3393, TEKNODUR AQUA 3394 og TEKNOCOAT AQUA 1330-0X.

Påføring

BLANDING AF KOMPONENTER: Blandingsforholdet mellem baselak og hærder er angivet på baselakkens etiket. Basen og hærderen blandes omhyggeligt mekanisk før påføringen. Hærderen blandes i basen ad en gang. Blandingstiden skal være mindst 5 minutter. Utilstrækkelig omrøring eller forkert blandingsforhold resulterer i mangelfuld hærdning og dårligere filmegenskaber. Produktet kan desuden anvendes på 2-K anlæg. Færdigblandet maling skal anvendes inden for 3 timer efter blanding, da malingen herefter ikke kan anvendes.

Påføringsforhold

Hærderen skal være tempereret før den åbnes og anvendes.

Opbevaring

Hærderen reagerer med luftfugtigheden, derfor skal emballagen holdes omhyggeligt lukket. Lagerstabiliteten er angivet på etiketten. Må ikke få frost.

Blanding af komponenter

Blandingsforholdet mellem baselak og hærder er angivet på baselakkens etiket. Basen og hærderen blandes omhyggeligt mekanisk før påføringen. Hærderen blandes i basen ad en gang.
Tørstof ca. 77 % volumen
Flygtige organiske stoffer (VOC) ca. 222 g/l
Rengøring Udstyr: Rengøres med TEKNOSOLV 6220-00 eller TEKNOCLEAN 1960-00. 2-K anlæg kontakt Teknos eller anlægsleverandør: Hærderen rengøres med TEKNOSOLV 6220-00 eller TEKNOCLEAN 1960-00. 1-K anlæg: Blandingsproduktet rengøres med TEKNOSOLV 7030-00 eller TEKNOCLEAN 1950-02.
Sikkerhedsmærkning Se sikkerhedsdatablad.