DRYWOOD OPTISEALER FLOWCOAT TR VV

  • Vandbaseret
  • Sealer

Forbehandling

Træoverfladen skal være tør, godt slebet og fri for slibestøv og andet snav. Træets fugtindhold skal være ca. 13 % og må ikke overstige 15 %.

Påføringsforhold

Omrøres grundigt inden anvendelse.

Opbevaring

Opbevaringstemperatur er +5 °C - +30 °C. Holdbarhed i uåbnet emballage: Se sidste anvendelsesdato på etiketten. Ved brudt emballage skal beholderen lukkes tæt efter anvendelse. Må ikke få frost.
Tørstof ca. 28 % volumen
Flygtige organiske stoffer (VOC) ca. 5 g/l
Massefylde ca. 1,03 g/ml
Fortynder Vand.
Rengøring
Nuancer
Emballage Fås i en række standard emballage størrelser.
Sikkerhedsmærkning Se sikkerhedsdatablad.
Godkendelser og certifikater KOMO certifikat BRL 0814 (32998),KOMO certifikat BRL 0817 (33135)