DRYWOOD KOPSE SEALER PREMIUM

  • Sealer
  • Vandbaseret
Tørstof ca. 45 % volumen
Flygtige organiske stoffer (VOC) ca. 40 g/l
Massefylde ca. 1,15 g/ml
Godkendelser og certifikater