NORSOK M-501 Korrosionsbeskyttelse i sværvægtsklassen

Teknos’ sortiment af NORSOK M-501-godkendte overfladebehandlingssystemer vokser. Takket være de nyligt godkendte systemer får vores kunder nu mulighed for at vælge fra en endnu mere alsidig palet.

NORSOK-standarden M-501 omfatter grunding af overflader og beskyttende overfladebehandling til offshore-installationer og tilhørende faciliteter. Overfladebehandlingssystem nr. 1 i appendiks A i NORSOK-standard M-501 gælder for udvendig behandling af udstyr, fartøjer, rørføring og ventiler. De overfladebehandlingsprodukter, der accepteres til system nr. 1, har bestået ISO 20340-godkendte tests.

Den cykliske testmetode er meget stringent, og standardprocessen består af tre dages UV-eksponering/fortætning efterfulgt af tre dages salttågeprøvning, og til sidst opbevares testpanelerne ved -20 °C i et døgn. Der udføres i alt 25 cyklusser (4.200 timer).

Teknos tilbyder adskillige overfladebehandlingssystemer, som har bestået denne stringente cykliske test.

Nyt NORSOK M-501-godkendt overfladebehandlingssystem

De metoder, der er blevet anvendt til at teste system 7A, omfatter ovennævnte cykliske test og derudover 25 ugers nedsænkning i havvand samt en katodisk afskalningstest. De metoder, der er blevet anvendt til at teste system 7B, omfatter ligeledes 25 ugers nedsænkning i havvand og en katodisk afskalningstest.

Følgende overfladebehandlingssystemer fra Teknos er blevet testet og godkendt i henhold til NORSOK M-501-standarden, 6. udgave:

Overfladebehandlingssystem nr. 7A:
TEKNOMASTIC 80 PRIMER epoxygrunder
3 x 200 μm
Kulstof og rustfrit stål i skvulpezonen

Overfladebehandlingssystem nr. 7B:
TEKNOMASTIC 80 PRIMER epoxygrunder
2 x 175 μm
Nedsænket kulstof og rustfrit stål ≤ 50 °C.Teknos’ NORSOK M-501-godkendte overfladebehandlingssystemer klik her.