TRANEMO RÖDFÄRG

  • Vattenburen

Användarinstruktioner

Förbehandling av yta

Omålat sågat virke och grova stockytor: Borsta bort lossnande damm och smuts samt lossnande träfibrer. Tvätta mögliga ytor med RENSA FACADE fasad- och mögeltvätt. Grundmåla metalldelar med FERREX AQUA rostskyddsfärg. Ytor som tidigare målats med rödfärg: Avlägsna lossnande färg med stålborste eller högtryckstvätt. Skydda rostande metalldelar med FERREX AQUA rostskyddsfärg.

Applicering

Applicera färgen med bred plafondpensel. Grunda först med TRANEMO RÖDFÄRG som förtunnats med 10-20 % vatten. Måla så tunt som möjligt tills god täckning erhålls. Nya ytor målas 2 gånger, tidigare rödfärgsmålade ytor 1-2 gånger. TRANEMO RÖDFÄRG innehåller järnoxidpigment, som är ett naturpigment. Det innebär att små kulörskiftningar kan förekomma. Blanda därför samman färgen från skilda fat eller byt vid naturliga ställen, t.ex. hörn. OBS! TRANEMO RÖDFÄRG innehåller järnsulfat som kan lakas ur färgskiktet och ge rostfläckar på ljusa puts- eller betongsocklar och gulaktighet på ljusa träytor.

Appliceringsförhållanden

Under appliceringen och torktiden skall luftens, ytans och färgens temperatur vara över +5°C och den relativa luftfuktigheten under 80 %. Det bästa målningsreslutatet uppnås vid molnigt väder.

Lagring

Lagras svalt. Förvaras frostfritt.

Teknisk data

Volymtorrhalt ca. 32 %
Flyktiga organiska ämnen (VOC) EU VOC gränsvärde (kat A/d): 130 g/l. Produktens VOC: max. 130 g/l.
Glans Full-matt
Densitet ca. 1,2 g/ml
Förtunning Vatten.
Emballage 10 L
Säkerhetsmärkning Se säkerhetsdatabladet.

Tekniska datablad