RENSA TERRACE

Tralltvätt

RENSA TERRACE är ett mycket effektivt tvättmedel för rengöring av terassgolv och trägårdsmöblar av trä innan behandling med träolja. RENSA TERRACE avlägsnar smuts, mögel, algväxtlighet och andra orenheter som försvårar träoljans vidhäftning till ytan. Färgproduktgrupp 012 enligt MaalausRYL 2012 (FI).

RENSA TERRACE kan användas på alla träytor som tål vattentvätt och kommer att behandlas med träolja, lasyr eller utomhusfärg för träytor. RENSA TERRACE är ett starkt alkaliskt tvättmedel, som matterar färgytor. Det kan också användas för förbehandling innan underhållsmålning av mycket smutsiga och kritade ytor. RENSA TERRACE är miljövänligt och biologiskt nedbrytbar. Produkten uppfyller krav av OECD och Europarlamentets detergentförordning för biologisk nedbrytning (OECD 301B, EY 648 / 2004).

Användarinstruktioner

Applicering

Vät träytor med vatten innan tvättlösningen appliceras. Detta hindrar tvättmedlet dels att absorberas för mycket och dels att torka för snabbt. Applicera tvättmedlet på ytan som ska tvättas t.ex. med borste eller lågtrycksspruta (s.k. trädgårdsspruta). OBS! Undvik stänk - tvättmedlet kan skada färgytor. Låt verka ca. 5 minuter. För att öka rengöringens effekt kan ytan borstas. När tvättmedlet har verkat det utvecklar en slipprig yta. Tvättmedlet får inte lämnas att torka på ytan - vid behov kan ytan vätas igen med tvättlösningen. Om smuts är mycket fastnat, kan det vara nödvändigt att upprepas behandlingen med RENSA TERRACE. Skölj ytan noggrant med rikligt rent vatten. När det används högtryckstvätt måste överdriven vätning av at trädstrukturer, såsom fasader, undvikas. Låt ytan torka om ca. ett dygn före målningen eller någon annan behandlingen.

Lagring

Förvaras frostfritt.

Teknisk data

pH 14
Spädningsförhållande För rengöring och förbehandling av yta som ska målas: 1 : 1 (1 liter tvättmedel till 1 liter vatten). För mycket smutsiga/mögliga ytor: används outspätt.
Förtunning Vatten.
Emballage 1 L, 5 L
Säkerhetsmärkning Se säkerhetsdatabladet.
Godkännanden & Certifikat "OECD 301B, EG 648 / 2004"

Tekniska datablad