Välkommen till en värld av färger

Vi är en av Europas ledande leverantörer av industrifärger och har en stark position inom detaljhandeln för konsument- och yrkesmålerifärger.

Vi erbjuder ett brett utbud av högkvalitativa färger och ytbehandlingar för tillverkningsindustrin, byggbranschen och konsumenter. Vi fokuserar starkt på våra produkters kvalitet och prestanda, investerar kraftigt i forskning och utveckling och har ett skarpt fokus på miljöfrågor. En industridriven produktkvalitet, ett obestritt arv och engagerade människor har hjälpt koncernen att nå en omsättning på mer än 307 miljoner €.

Teknos grundades 1948 och är ett familjeägt företag. Förnärvarande representerar vår VD Paula Salastie den tredje generationen av Kiikka-familjen. Sedan starten har vi utökat vår närvaro till mer än 20 länder under de senaste 7 decennierna, vi sysselsätter över 1300 personer globalt varav 190 av dem är dedikerade till forskning och utveckling.

Vi har produktionsanläggningar i 8 länder, däribland Finland, Sverige, Danmark, Nederländerna, Tyskland, Polen, Ryssland och Kina, och försäljningsbolag i 18 länder. Vi exporterar dessutom till mer än 20 länder via ett väletablerat nätverk av återförsäljare.

Vi siktar på att bli färgpartnern som alla våra kunder föredrar. Vårt mål är att uppnå detta genom att sätta kundens behov, hållbarhet och användar- och miljövänlighet som grundpelare i vår produktutveckling.