Innhold 2018/2

IHMEC – åpner for små og mellomstore bedrifter som vil eksportere til midtøstens bygg og anleggs markeder

IHMEC-prosjektet er en sammenslutning av små og mellomstore bedrifter i land rundt Østersjøen som sammen utvikler og eksporterer løsninger for innendørs hygiene til bygg- og anleggssektoren i Midtøsten. Prosjektet fører sammen relevante aktører fra Sverige, Estland og Finland til en felles sammenslutning som har som mål å selge nye og skreddersydde løsninger for innendørs hygiene til bygg- og anleggssektoren i Midtøsten. En av samarbeidspartnerne i prosjektet er HygTech Alliance.

HygTech Alliance er en allianse av seks finske selskaper, som utvikler og innfører omfattende løsninger og produkter for håndtering av innendørs hygiene.

Les mer om IHMEC

Løsninger for hygienisk overflatebehandling