Ansvarsfraskrivelse

Dette nettstedet tilhører og administreres av Teknos Group OY og/eller dets datterselskaper ("Teknos"). Ved å bruke dette nettstedet aksepterer du innholdet i vilkårene og betingelsene beskrevet nedenfor.

1. Opphavsrett                                                                                                                                                            

Opphavsretten til materialet på dette nettstedet og programvaren som er tilgjengelig her, tilhører Teknos. 

Teknos gir brukere tillatelse til å se og laste ned materialer fra dette nettstedet utelukkende til personlig og ikke-kommersiell bruk. Denne tillatelsen medfører ingen overdragelse av rettigheter til materialet eller software.

I tillegg er denne tillatelsen gitt med følgende begrensninger: 
1. Angivelsen av opphavsretten og andre beskyttede rettigheter må opprettholdes. 
2. Det er ikke tillatt å gjøre endringer i materialet.
3. Materialet skal ikke på noen måte kopieres, reproduseres, utsendes eller overføres . 

2. Varemerker 

Varemerker og logoer på dette nettstedet tilhører Teknos. Brukere får ingen form for lisens eller tillatelse til å bruke varemerket og/eller logoer uten samtykke fra Teknos.

3. Internasjonale brukere, gjeldende lovverk og vernesaker

Teknos garanterer ikke at materialet på dette nettstedet eller de produktene som er beskrevet her er relevante eller tilgjengelige i alle land. 

Disse vilkårene og betingelsene er underlagt norsk lov. Tvister i forbindelse med disse vilkårene eller med bruken av dette nettstedet skal løses i tingretten i Drammen, Norge. 

4. Integritetspolitikk

Teknos respekterer integriteten til enhver person som besøker Teknos’ nettside. Integritetspolitikken skisserer hvordan Teknos kan samle inn og bruke informasjon.

4.1 Personlige data 

Teknos samler ikke identifiserbare personlige data (dvs. brukerens navn, adresse, telefonnummer eller e-postadresse) via Teknos’ hjemmeside, med mindre brukeren personlig har gitt slike data til Teknos. Dersom brukeren ikke ønsker å ha sine personlige data registrert, må brukeren avstå fra å gi denne informasjonen til Teknos.

Hvis brukeren oppgir sine personlige data til Teknos, kan Teknos lagre disse og deretter bruke disse dataene til å forstå brukerens særlige behov og dermed bedre Teknos' produkter og tjenester. Teknos eller en tredjepart, (for eksempel et sentrallager) kan bruke informasjonen til å kontakte brukeren og/eller tilby tredjeparter ikke-identifiserbare personopplysninger om besøkende på Teknos' hjemmeside.

4.2 Andre data 

Teknos vil tidvis automatisk innhente informasjon som ikke er personlig identifiserbar, som for eksempel brukerens nettlesertype og operativsystem, samt domenenavnet brukeren kommer fra når brukeren besøkte Teknos' hjemmeside.

4.3 Cookies

Teknos bruker cookies for å samle informasjon om bruken av nettsidene våre. Teknos bruker såkalte sessioncookies til å lagre informasjon om valg av språk, de slettes dog automatisk. Teknos lagrer ikke sensitive personopplysninger.

Hvis du ikke ønsker cookies som samler opplysninger angående bruken av Teknos' nettsteder på din datamaskin, kan du velge å fjerne disse i nettleseren, men dette kan i noen tilfeller påvirke din brukeropplevelse av Teknos' hjemmeside.

5. Ansvarsfraskrivelse

Alt innhold som er tilgjengelig på dette nettstedet, inkludert informasjon, materialer, funksjoner og software, er gjort tilgjengelig, slik det er, uten noen form for uttrykt eller implisitt garanti med hensyn til bruken, anvendbarheten eller egnetheten til spesifikke formål.

Teknos garanterer ikke for at opplysningene på dette nettstedet er korrekte eller fullstendige. Teknos garanterer heller ikke for påliteligheten av anbefalinger, vurderinger, instruksjoner eller andre opplysninger som er tilgjengelig på dette nettstedet. Teknos kan på ethvert tidspunkt foreta endringer av opplysninger, serviceytelser og software som er tilgjengelige på dette nettsted, samt de produkter som er beskrevet her, uten at Teknos dermed påtar seg noe ansvar.

Bruken av dette nettstedet skjer på brukerens eget ansvar. Teknos kan ikke under noen omstendigheter holdes ansvarlig for tap som kan tilskrives bruken (eller den manglende evne til å bruke) dette nettstedet, herunder funksjonsfeil eller utelatelser i opplysninger, serviceytelser eller software som er tilgjengelig på dette nettstedet. Teknos kan heller ikke holdes ansvarlig for virusangrep som er forårsaket gjennom bruken av dette nettstedet.

Denne ansvarsbegrensningen gjelder for alle tap, direkte eller indirekte, inkludert tapt fortjeneste, driftstap, tap av data, programmer eller andre data på brukerens databehandlingssystem. Denne ansvarsbegrensningen er gjeldende selv om Teknos uttrykkelig har blitt gjort oppmerksom på mulige skader som kan oppstå.

Teknos påtar seg intet ansvar for nettsteder som tilhører andre enn Teknos, og som brukeren kan få tilgang til fra dette nettstedet. Bruken av slike nettsteder er derfor utelukkende på brukerens egen risiko.

Teknos er ikke ansvarlig for brukerens anvendelse av innholdet på dette nettstedet, blant annet i forhold til brudd på tredjeparts rettigheter ved bruk av dette nettstedet eller dets informasjon/funksjon.