Kvalitet og miljø

Kvalitet og miljø

Vår forpliktelse til kvalitet og miljø er dypt forankret i våre grunnprinsipper 

Virksomhetens prinsipper

Vårt mål er å utvikle, fremstille og levere malingsprodukter og tilby relaterte tjenester på en ansvarlig måte som respekterer og tar vare på miljøet vårt, de menneskene vi jobber sammen med og det samfunnet vi i arbeider i. Våre prinsipper har som mål å:

  • Sikre høy kundetilfredshet
  • Implementere trygge produksjonsmetoder for miljøet og våre ansatte
  • Redusere vår belastning på miljøet
  • Oppnå en lønnsomhet over gjennomsnittet

 

Forankret i alt vi gjør

Vi mener at Jorden er vår beste leverandør - planeten vår gir oss de råvarene vi trenger for å utvikle maling, produsere emballasje og transportere våre produkter over hele verden. For å sikre at vi beskytter disse ressursene for fremtidige generasjoner utvikler vi og produserer vi alle våre produkter på en miljøvennlig måte. Vi streber etter:

  • Utvikle kunnskap og kompetanse i alle våre driftssektorer.
  • Gi våre kunder veiledning til å velge de produkter som oppfyller deres krav til kvalitet og påføringsmetoder som gir minimal miljøpåvirkning.
  • Målrette produktutviklingen på en miljømessig forsvarlig måte ved å velge riktige råvarer og ved å ytterligere utvikle teknologi basert på vann og med minimal bruk av oppløsningsholdige midler.
  • Redusere miljøpåvirkningen fra vår produksjon ved å ha en effektiv bruk av råvarer og videreutvikle produksjonsmetodene.
  • Gi våre ansatte, kunder og andre interessenter informasjon relatert til helse, miljø og sikkerhet.

 

Miljøansvar i alle parameter

REACH, VOC, BPD… å holde seg oppdatert med dagens komplekse forskrifter er tidkrevende og komplisert, men vi kan bidra med å sikre deg at du overholder den nyeste lovgivning. Våre forskningslaboratorier råder over noen av verdens mest kunnskapsrike eksperter på maling og overflatebehandling. De kan hjelpe deg å tilpasse din praksis med dagens miljømessige regler og forberede for fremtidig lovgivning. 

Vi er svært opptatt av vårt miljøansvar og har gjort EUs miljøbestemmelser til en hjørnesten i våre utviklingsprosesser. Alle våre malinger og overflatebehandlinger overholder de kjente kravene i REACH og VOC-direktivet. Vi går også inn for å fremtidssikre vår virksomhet, så vi har eliminert bruken av råvarer som muligens kan bli forbudte i fremtiden når REACH er fullt implementert.