VISA PREMIUM

Erikoispeittosuoja

  • Vesiohenteinen

Vesiohenteinen, pitkän huoltovälin hybridisideaineinen peittosuoja ulkokäyttöön. VISA PREMIUMIN hybridisideaineen akrylaatti ja alkydi on istutettu toisiinsa modernilla teknologialla, joka tekee tuotteesta erityisen kestävän. Kevyesti levittyvä VISA PREMIUM antaa peittävän suoja jättäen puun pintakuvioinnin näkyviin. Muodostaa vedenkestävän, mutta hyvin hengittävän pinnan. MaalausRYL 2012:n mukainen maalaustuoteryhmä 469. Kiiltoryhmä 2.

Vanhojen haalistuneiden puunsuojapintojen uudelleen käsittely. Vanhan ja uuden puunsuojapinnan värisävyn yhtenäistäminen. Sopii myös uusille ja painekyllästetyille puupinnoille sekä hirsipinnoille. Tyypillisiä kohteita ovat seinät, vuorilaudat, aidat, ikkunanpuitteet jne.

Käyttöohjeet

Pinnan esikäsittely

UUSI PUUPINTA: Puupinta tulisi suojata mahdollisimman pian sen joutuessa säärasitukseen. Vähintään pohjakäsittelyt, kyllästys ja pohjamaalaus on parasta suorittaa jo rakennuskesänä. Käsiteltävästä pinnasta poistetaan irtonainen aines, lika ja pöly. Likaiset ja/tai homeiset pinnat pestään RENSA FACADE julkisivu- ja homepesuaineella. Pesuaine harjataan pintaan ja sen annetaan vaikuttaa mahdollisimman pitkään, mutta kuitenkin niin, ettei pinta pääse kuivumaan. Tämän jälkeen pinta huuhdellaan huolellisesti puhtaalla vedellä ja sen annetaan kuivua täydellisesti. Puupinta pohjustetaan värittömällä WOODEX AQUA BASE pohjustepuunsuojalla. Annetaan kuivua 1 vuorokausi. Levitys siveltimellä tai ruiskulla. Puun katkaisupinnat tulee käsitellä erityisen huolellisesti. Pohjustettu puupinta pohjamaalataan joko ohentamattomalla tai 5 - 10 % ohennetulla VISA PREMIUMILLA. Annetaan kuivua n. 12 h. Levitys siveltimellä. Ruiskumaalattaessa märkä maalipinta viimeistellään siveltimellä. Puun katkaisupinnat tulee käsitellä erityisen huolellisesti. AIKAISEMMIN MAALATTU/PUUNSUOJALLA KÄSITELTY TAI VANHA PUUPINTA: Huonokuntoiset puuosat korjataan tai vaihdetaan. Irtonainen aines, irtoava tai heikosti kiinni oleva vanha maali tai puunsuoja ja harmaantunut tai nukkaantunut pintapuu poistetaan käyttäen esim. kaavintaa, teräsharjausta tai infrapunalämmitintä. Puupinnan tarpeetonta vaurioittamista tulee välttää. Vanhan paksun maalikerroksen tarttuvuus alustaan saattaa olla heikentynyt niin, että maali on syytä poistaa vaikka maalikalvo vaikuttaakin ehjältä. Pinnat pestään RENSA FACADE julkisivu- ja homepesuaineella. Pesuaine harjataan pintaan ja sen annetaan vaikuttaa mahdollisimman pitkään, mutta kuitenkin niin, ettei pinta pääse kuivumaan. Tämän jälkeen pinta huuhdellaan huolellisesti puhtaalla vedellä ja sen annetaan kuivua täydellisesti. Pesun yhteydessä tulee varoa puurakenteiden tarpeetonta kastelemista.

Käsittelyohje

Vauriokohtien paljas puupinta pohjustetaan WOODEX AQUA BASELLA. Annetaan kuivua 1 vuorokausi. Pohjustetut vauriokohdat pohjamaalataan VISA PREMIUMILLA. Annetaan kuivua n. 12 h. Ennen käyttöä maali sekoitetaan huolellisesti. Suuria yhtenäisiä pintoja maalattaessa tulee värierojen välttämiseksi varata koko pintaa varten riittävästi maalia samasta sävytyserästä ja/tai sekoittaa riittävästi maalia samaan astiaan. VISA PREMIUM levitetään siveltimellä. Ruiskumaalattaessa märkä maalipinta viimeistellään siveltimellä. Suositeltava korkeapaineruiskun suutinkoko on 0,015–0,019”. Pohjamaalatut tai aiemmin maalatut pinnat pintamaalataan 1–2 kertaan pinnan karkeudesta, alustan väristä ja/tai värisävyn peittävyydestä riippuen. Hirsipinnoilla tulee välttää ylipaksuja maalikalvoja.

Käsittelyolosuhteet

Maalattavan pinnan tulee olla kuiva. Puun kosteus saa olla enintään 20 % puun kuivapainosta. Maalaustyön ja maalin kuivumisen aikana tulee ilman, maalattavan pinnan ja maalin lämpötilan olla yli +5 ° C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %. Maalausta suorassa auringonpaisteessa on vältettävä.

Varastointi

Varastoitava viileässä ja tiivisti suljetuissa astioissa. EI SAA JÄÄTYÄ

Tekniset tiedot

Haihtuvat orgaaniset aineet (VOC) EU VOC raja-arvo (kat A/e): 130 g/l. Tuotteen VOC: max. 130 g/l.
Kiilto Kiiltävä
Sävytysjärjestelmä Teknomix
Tiheys n. 1,2 g/ml
Ohenne Vesi.
Välineiden pesu Työvälineet pestään välittömästi käytön jälkeen lämpimällä vedellä ja pesuaineella.
Säänkestävyys Hyvä
Pakkauskoot Perusmaalit 1 ja 3: 0,9 L, 2,7 L, 9 L
Varoitusmerkintä Katso käyttöturvallisuustiedote.

Tuoteseloste

Käyttöturvallisuustiedote

Tuotteen värikartta