RENSA TERRACE

Terassipesu

Käyttöohjeet

Käsittelyohje

Puupinnat kastellaan vedellä ennen pesuaineen levitystä. Tämä estää pesuaineen liiallisen imeytymisen ja liian nopean kuivumisen. Pesuaine levitetään pestävälle pinnalle esim. harjalla tai matalapaineruiskulla (ns. puutarharuiskulla). HUOM! Varo roiskeita - pesuaine saattaa vaurioittaa maalipintoja. Pesuaineen annetaan vaikuttaa n. 5 minuuttia. Pesutehoa lisätään harjaamalla. Aine tekee vaikutettuaan pinnasta liukkaan. Pesuaine ei saa kuivua pestävään pintaan – tarvittaessa pinta kastellaan uudelleen pesuaineliuoksella. Mikäli lika on kovin pinttynyttä, saattaa toinen käsittely RENSA TERRACELLA olla tarpeen. Pinta huuhdellaan huolellisesti puhtaalla vedellä. Painepesuria käytettäessä tulee välttää puurakenteiden, kuten ulkoseinien liiallista kastelemista. Pinnan annetaan kuivua noin vuorokauden ennen maalaamista tai muuta käsittelyä.

Varastointi

EI SAA JÄÄTYÄ

Tekniset tiedot

pH 14
Laimennus Maalattavan pinnan pesu ja esikäsittely: 1 : 1 (1 litra pesuainetta 1 litraan vettä). Pahoin likaantuneet pinnat: Ei laimenneta.
Ohenne Vesi.
Pakkauskoot 1 L, 5 L
Varoitusmerkintä Katso käyttöturvallisuustiedote.
Hyväksynnät & sertifikaatit "OECD 301B, EY 648 / 2004"

Tuoteseloste