RENSA FACADE

Julkisivu -ja homepesu

Käyttöohjeet

Käsittelyohje

Huokoiset pinnat, kuten käsittelemätön puu, rappaus tms. kastellaan vedellä ennen pesuaineen levitystä. Tämä estää pesuaineen liiallisen imeytymisen ja liian nopean kuivumisen. Pesuaine levitetään pestävälle pinnalle esim. harjalla tai matalapaineruiskulla (ns. puutarharuiskulla). Pesuaineen annetaan vaikuttaa n. 20 minuuttia. Pesutehoa lisätään harjaamalla. Pesuaine ei saa kuivua pestävään pintaan – tarvittaessa pinta kastellaan uudelleen pesuaineliuoksella. Pinta huuhdellaan huolellisesti puhtaalla vedellä. Painepesuria käytettäessä tulee välttää puurakenteiden, kuten räystäiden ja ulkoseinien liiallista kastelemista.

Varastointi

EI SAA JÄÄTYÄ

Suojavälineet

Suojavälineet

Tekniset tiedot

pH 11
Laimennus Maalattavan pinnan pesu ja esikäsittely: 1 : 10 (1 litra pesuainetta 10 litraan vettä). Pahoin likaantuneet/homeiset pinnat: 1 : 1 – 1 : 5. Huoltopesu: 1 : 15 – 1 : 20
Ohenne Vesi.
Pakkauskoot 1 L, 5 L
Varoitusmerkintä Katso käyttöturvallisuustiedote.
Hyväksynnät & sertifikaatit "OECD 301B, EY 648 / 2004"

Tuoteseloste

Käyttöturvallisuustiedote