WOODEX WOOD OIL

Puuöljy

  • Liuotinohenteinen

Ulkokäyttöön tarkoitettu liuoteohenteinen imeytyvä, kuivuva öljy. MaalausRYL 2012:n mukainen maalaustuoteryhmä 741.

Käytetään uuden ja painekyllästetyn tai tunkeutuvalla puunsuojalla käsitellyn puun sekä myös teakin, tammen, mahongin ja ns. kovapuun pintakäsittelyyn. Tyypillisiä kohteita ovat puutarhakalusteet, laiturit, aidat, ritilät ja ovet. Suojaa haristumiselta, halkeilulta ja likaantumiselta. Parhaimman kestävyyden saavuttamiseksi käsittely WOODEX WOOD OIL Puuöljyllä uusitaan vuosittain. Ei sovi kasvihuoneisiin, kasvilavoihin eikä eläinsuojiin.

Käyttöohjeet

Pinnan esikäsittely

Pinnasta poistetaan irtonainen aines, lika ja pöly. Tarvittaessa käsiteltävät pinnat pestään RENSA TERRACE terassipesuaineella. Pesun jälkeen pinnat huuhdellaan huolellisesti vedellä ja niiden annetaan kuivua. Vanhat maali- tai lakkakerrokset on poistettava ennen käsittelyä.

Käsittelyohje

Ennen käyttöä tuote sekoitetaan huolellisesti purkin pohjaa myöten. Purkin sisältö sekoitetaan hyvin ennen levitystä. WOODEX WOOD OIL levitetään siveltimellä, sienellä tai ruiskulla. Myös upotus on mahdollista. Käsittely uusitaan puun laadusta riippuen kunnes pinta ei enää ime. Mahdollinen imeytymätön öljy pyyhitään pois noin 30 minuutin kuluttua levityksestä.

Käsittelyolosuhteet

Käsiteltävän pinnan tulee olla kuiva. Puun suhteellisen kosteuden tulee olla alle 20 % puun painosta. Käsittelyn ja kuivumisen aikana tulee ilman, pinnan ja tuotteen lämpötilan olla yli +5 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.

Suojavälineet

Suojavälineet

Tekniset tiedot

Kuiva-ainepitoisuus n. 30 tilavuus-%
Haihtuvat orgaaniset aineet (VOC) Tuote ei kuulu EU:n VOC-direktiivin piiriin.
Sävytysjärjestelmä Teknomix
Tiheys n. 0,85 g/ml
Kosketuskuiva 8 tunnin kuluttua
Käyttöönotto 16 tunnin kuluttua
Ohenne Käytetään ohentamattomana.
Välineiden pesu Työvälineet pestään välittömästi käytön jälkeen TEKNOSOLV 1621:llä (lakkabensiini).
Säänkestävyys Jatkuvan säärasituksen alaisille pinnoille uusintakäsittely on tarpeellinen kerran vuodessa.
Pakkauskoot Väritön, ruskea ja harmaa: 0,9 L, 2,7 L, 9 L
Varoitusmerkintä Katso käyttöturvallisuustiedote. HUOM! Itsesyttymisvaaran takia tuotteesta syntyvä jäte, ruiskutussumu ja likaantuneet rievut yms. on säilytettävä paloturvallisessa paikassa ilmatiiviisti suljetuissa astioissa. Veteen upottaminen on myös suositeltavaa.

Tuoteseloste

Käyttöturvallisuustiedote

Muut tuotekohtaiset dokumentit

Tuotteen värikartta