WOODEX AQUA WOOD OIL

Puuöljy

  • Vesiohenteinen

Vesiohenteinen, syvälle puuhun tunkeutuva sävytettävä puuöljy. MaalausRYL 2012:n mukainen maalaustuoteryhmä 721.

Tarkoitettu erityisesti ulkona sijaitsevien, eksoottisista puumateriaaleista ja männystä valmistettujen puutarhakalusteiden suojaukseen. Tällaisia puumateriaaleja ovat teak, "kovapuu", tammi ja mahonki. Muita kohteita ovat laiturit, aidat, ritilät ja ovet. WOODEX AQUA WOOD OIL estää kosteuden imeytymistä sekä halkeilemista ja likaantumista. Ei sovi kasvihuoneisiin, kasvilavoihin eikä eläinsuojiin.

Käyttöohjeet

Pinnan esikäsittely

Pinnasta poistetaan irtonainen aines, lika ja pöly. Tarvittaessa käsiteltävät pinnat pestään RENSA TERRACE terassipesuaineella. Pesun jälkeen pinnat huuhdellaan huolellisesti vedellä ja niiden annetaan kuivua. Suosittelemme, että eksoottisista puumateriaaleista valmistetut kalusteet ennen käsittelyä saavat "ilmastoitua" vähintään 2 viikkoa säälle ja sateelle alttiina. Käsittelemätön puu suositellaan pohjustettavaksi värittömällä WOODEX AQUA BASELLA. Vanhat maali- tai lakkakerrokset on poistettava ennen käsittelyä.

Käsittelyohje

Purkin sisältö sekoitetaan hyvin ennen levitystä. Sävytettyä tuotetta on sekoitettava tarvittaessa myös käytön aikana. WOODEX AQUA WOOD OIL levitetään siveltimellä, sienellä tai ruiskulla. Sopiva suurpaineruiskusuutin on 0,013 - 0,017". Myös upotus on mahdollista. Puuöljyä voidaan ohentaa 10 - 30 % imeytymisen parantamiseksi. Käsittely uusitaan puun laadusta riippuen kunnes pinta ei enää ime. Mahdollinen imeytymätön öljy pyyhitään pois rätillä noin 10 minuutin kuluttua levityksestä.

Käsittelyolosuhteet

Käsiteltävän pinnan tulee olla kuiva. Puun suhteellisen kosteuden tulee olla alle 20 % puun painosta. Käsittelyn ja kuivumisen aikana tulee ilman, pinnan ja tuotteen lämpötilan olla yli +5 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %. Maalausta voimakkaassa auringonpaisteessa tai kostealla säällä on vältettävä.

Varastointi

Ei saa jäätyä.

Tekniset tiedot

Kuiva-ainepitoisuus n. 10 tilavuus-%
Haihtuvat orgaaniset aineet (VOC) Tuote ei kuulu EU:n VOC-direktiivin piiriin.
Sävytysjärjestelmä Teknomix
Tiheys n. 1 g/ml
Pölykuiva 4 tunnin kuluttua
Käyttöönotto 16 tunnin kuluttua
Ohenne Vesi.
Välineiden pesu Työvälineet pestään välittömästi käytön jälkeen lämpimällä vedellä ja pesuaineella.
Säänkestävyys Jatkuvan säärasituksen alaisille pinnoille käsittely uusitaan vuosittain tai tarpeen mukaan.
Pakkauskoot Väritön, ruskea ja harmaa: 0,9 L, 2,7 L, 9 L
Varoitusmerkintä Katso käyttöturvallisuustiedote. HUOM! Itsesyttymisvaaran takia tuotteesta syntyvä jäte, ruiskutussumu ja likaantuneet rievut yms. on säilytettävä paloturvallisessa paikassa ilmatiiviisti suljetuissa astioissa. Veteen upottaminen on myös suositeltavaa.

Tuoteseloste

Käyttöturvallisuustiedote

Tuotteen värikartta