WOODEX AQUA BASE

Pohjustepuunsuoja

  • Vesiohenteinen
  • Puunsuoja-aine

Käyttöohjeet

Käsittelyohje

WOODEX AQUA BASE käytetään ohentamattomana. Sekoitetaan hyvin ennen käyttöä. WOODEX AQUA BASE levitetään puhtaalle ja kuivalle pinnalle pehmeällä siveltimellä, telalla tai ruiskulla. Pienissä työpajoissa ammattikäytössä WOODEX AQUA BASE voidaan levittää myös kastamalla. Käsin tehtävän kastamisen on tapahduttava rajatulla alueella, jossa on vettä läpäisemätön lattia. Käsitelty puutavara on varastoitava katetussa tilassa, jossa on talteenottojärjestelmä, tai vettä läpäisemättömällä alustalla. Kun käsittely tapahtuu rakennuspaikalla, älä saastuta maaperää ja pintavesiä tuotteella. Käsittele tuotetta ja kuivata äskettäin käsitelty puu paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Säälle altistuva puu on pintakäsiteltävä tarkoitukseen soveltuvalla tuotteella, minimi kuivakalvonpaksuus 100 μm, mihin päästään 1-3 käsittelykerralla tuotteesta riippuen. Pintakäsittelyssä noudatetaan käytettävän tuotteen käyttöohjeita. Pintakäsittely on tehtävä ennen kuin puupinta joutuu sateelle alttiiksi. Pintamaali ei saa sisältää sienten torjuntaan tarkoitettua triatsolia.

Käsittelyolosuhteet

Käsiteltävän pinnan tulee olla kuiva. Puun kosteus saa olla enintään 20 % puun kuivapainosta. Käsittelyn ja kuivumisen aikana tulee ilman, pinnan ja pohjustepuunsuojan lämpötilan olla yli +5 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.

Varastointi

Ei saa jäätyä. Sopivin varastointilämpötila on +10 - +25 °C.

Suojavälineet

Suojavälineet

Tekniset tiedot

Kuiva-ainepitoisuus n. 5 tilavuus-%
Haihtuvat orgaaniset aineet (VOC) Tuote ei kuulu EU:n VOC-direktiivin piiriin.
Tiheys n. 1 g/ml
Välineiden pesu Haalea vesi ja saippua
Varoitusmerkintä Katso käyttöturvallisuustiedote.
Hyväksynnät & sertifikaatit Biosididirektiivi 98/8/EY