Toimintapolitiikka

Teknos on vahvasti sitoutunut vastuulliseen yritystoimintaan arvojemme ja asiakaslupaustemme mukaisesti. Huomioimme laatuun, ympäristöön, turvallisuuteen ja taloudelliseen kannattavuuteen liittyvät yritysvastuun näkökohdat sekä toimitusketjussamme että uusien ratkaisujen etsinnässä. Kehitämme, valmistamme ja toimitamme maali- ja pinnoitetuotteita sekä palvelukonseptejamme asiakkaidemme tarpeita kuunnellen.

 

Tuotteidemme ja toimintamme jatkuva parantaminen on meille tekoja

  • Kehitämme tietämystämme ja osaamistamme kaikilla toimintamme osa-alueilla.
  • Etsimme  aktiivisesti toimenpiteitä, jotka edistävät ympäristön kannalta kestäviä ratkaisuja.
  • Huomioimme tuotekehityksessä raaka-aineiden ja valmistusmenetelmien ympäristövaikutukset ja suuntaamme tuotevalikoimaamme ympäristön kannalta kestäviin ratkaisuihin. Opastamme myös asiakkaitamme tekemään vastuullisia valintoja.
  • Tavoitteemme on minimoida tuotantomme ympäristövaikutukset käyttämällä parasta saatavissa olevaa teknologiaa sekä suunnittelemalla ja ohjaamalla toimintaamme tehokkaasti.
  • Vähennämme jätemääriä tehokkaan kierrätyksen avulla ja toimittamalla jätteet hyötykäyttöön.
  • Takaamme asiakkaillemme tuotteiden tasaisen korkean laadun ja turvallisuuden systemaattisen laadunvarmistuksen avulla. Arvioimme ja kehitämme jatkuvasti laadunhallinnan toimintatapojamme.
  • Parannamme jatkuvasti työturvallisuutta ja työntekijöidemme hyvinvointia ja osaamista kehittämällä työmenetelmiä ja -laitteita. Ylläpidämme hyviä toimintatapoja myös lähiyhteisö- ja yhteiskuntasuhteissa ja tuemme aktiivisesti yleishyödyllisiä toimintoja.
  • Toimimme avoimesti ja läpinäkyvästi. Toimintapolitiikkamme on julkinen. Seuraamme ja mittaamme asiakkaiden, työntekijöiden ja markkinoiden odotuksia parantaaksemme toimintaamme. Tiedotamme kattavasti laatu-, ympäristö- ja turvallisuusasioistamme työntekijöille ja kiinnostuneille tahoille.
  • Kehitämme toimintapolitiikkaamme sisältyvien asioiden hallintaa lainsäädännön, ISO 9001 ja ISO 14001 -standardien, asiakastarpeiden ja hyvien käytäntöjen mukaisesti. R&D laboratorion tiettyjen testausmenetelmien osalta tulemme toimimaan ISO 17025 akkreditoinnin mukaisesti. Käytännön toteutuksesta vastaavat osaltaan yrityksen kaikki työntekijät.