Puutalon maalausohjeet

TYÖVAIHEET

1. Esikäsittele puupinnat pohjustepuunsuojalla sivellen tai ruiskuttaen.

2. Pohjamaalaa aiemmin pohjustetut pinnat pohjamaalilla sivellen.

3. Pintamaalaa pohjamaalatut pinnat kahteen kertaa talomaalilla sivellen.

TAI
TYÖVAIHEET

1. Esikäsittele puupinnat pohjustepuunsuojalla sivellen tai ruiskuttaen.

2. Pohjamaalaa aiemmin pohjustetut pinnat pohjamaalilla sivellen.

3. Pintamaalaa pohjamaalatut pinnat kahteen kertaa öljymaalilla sivellen.

TYÖVAIHEET

1. Esikäsittele puupinnat pohjustepuunsuojalla sivellen tai ruiskuttaen.

2. Maalaa 1-2 kertaan RIIHI Talousrakennusmaalilla.

TYÖVAIHEET

1. Pohjusta pinnat värittömällä pohjusteella.

2. Maalaa yhteen kertaan PUNAMAALILLA siveltimellä tai harjalla.

TYÖVAIHEET

1. Harjaa pois irtoava pöly ja lika sekä irtoavat puukuidut. Homeiset pinnat pestään RENSA FACADE julkisivu- ja homepesuaineella.

2. Pohjusta pinnat 10-20 % ohennetulla punamultamaalilla.

3. Maalaa yhteen kertaan punamultamaalilla siveltimellä.

TYÖVAIHEET

1. Esikäsittele puupinnat pohjustepuunsuojalla sivellen tai ruiskuttaen.

2. Käsittely 1-2 kertaa sävytetyllä erikoiskuullotteella.

KUULTAVAT VÄRISÄVYT

Kuultavaan värisävyyn vaikuttavat sävytyksen lisäksi myös alustan oma sävy. Kijeuke kuultavaa tuotetta ensin irtolaudalle. Mikäli värisävy näyttää irtolaudalla halutulta, voit kokeilla kuullotetta kohteeseen.

Käsittele kuullotetta käytettäessä lauta/hirsi päästä päähän yhtä jaksoisesti. Näin vältät päällekkäisten sivelyjen kohdalle jäävät tummat jatkokset. Kuullote kannattaa levittää aina puunsyiden mukaisesti.

TYÖVAIHEET

1. Pintamaalaa pohjamaalatut pinnat kahteen kertaa talomaalilla sivellen.

TAI
TEOLLINEN MAALAUS

Nykyisin käytettävä julkisivulaudoitus on usein teollisesti pohjamaalattua. Teollisen pohjamaalin päälle soveltuvat kaikki yleisimmät ulkomaalit. Pohjamaalattu laudoitus on hyvä pintamaalata kahteen kertaan.

TYÖVAIHEET

1. Pintamaalaa pohjamaalatut pinnat yhteen kertaa talomaalilla sivellen.

TAI
TEOLLINEN MAALAUS

Nykyisin käytettävä julkisivulaudoitus on usein teollisesti pohja- ja välimaalattua. Tällöin työmaalla tehdään vain pintamaalaus akylaattimaalilla.

TYÖVAIHEET

1. Vaihda lahot ja huonokuntoiset puuosat uusiin.

2. Poista irtoava ja heikosti kiinni oleva vanha maali kaapimella tai teräsharjalla.

3. Pese likaantuneet tai homeiset pinnat RENSA FACADE Julkisivu- ja homepesulla. Pesuaineen levitys kannattaa tehdä esimerkiksi harjalla ja huuhtelu puhtaalla vedellä.

4. Pohjusta puupuhtaat pinnat sivelemällä niihin pohjustepuunsuojaa.

5. Pohjamaalaa pohjustetut puupinnat pohjamaalilla.

6. Pintamaalaa pohjamaalatut pinnat kertaalleen talomaalilla.

7. Pintamaalaa kaikki pinnat 1-2 kertaa talomaalilla.

Pintamaalaus tehdään tavallisesti yhteen kertaan. Mikäli värisävy muuttuu merkittävästi, joudutaan maalaus tekemään kahteen kertaan hyvän lopputuloksen aikaansaamiseksi.

TAI
TYÖVAIHEET

1. Vaihda lahot ja huonokuntoiset puuosat uusiin.

2. Poista irtoava ja heikosti kiinni oleva vanha maali kaapimella tai teräsharjalla.

3. Pese likaantuneet tai homeiset pinnat RENSA FACADE Julkisivu- ja homepesulla. Pesuaineen levitys kannattaa tehdä esimerkiksi harjalla ja huuhtelu puhtaalla vedellä.

4. Pohjusta puupuhtaat pinnat sivelemällä niihin pohjustepuunsuojaa.

5. Pohjamaalaa pohjustetut puupinnat pohjamaalilla.

6. Pintamaalaa pohjamaalatut pinnat kertaalleen talomaalilla.

7. Pintamaalaa kaikki pinnat 1-2 kertaa talomaalilla.

Pintamaalaus tehdään tavallisesti yhteen kertaan. Mikäli värisävy muuttuu merkittävästi, joudutaan maalaus tekemään kahteen kertaan hyvän lopputuloksen aikaansaamiseksi.

TAI
TYÖVAIHEET

1. Poista pinnasta irtonainen aines, lika ja pöly.

2. Pese homehtuneet pinnat RENSA FACADE Julkisivu- ja homepesulla ja huuhtele vedellä.

3. Maalaa yhteen kertaan RIIHI Talousrakennusmaalilla.

TYÖVAIHEET

1. Poista pinnasta irtonainen aines, lika ja pöly.

2. Pese homehtuneet pinnat RENSA FACADE Julkisivu- ja homepesulla ja huuhtele vedellä.

3. Maalaa yhteen kertaan PUNAMAALILLA siveltimellä tai harjalla.

TYÖVAIHEET

1. Aikaisemmin punamullalla maalattu pinta: Poista pinnasta irtoava maali teräsharjalla tai korkeapainepesulla.

2. Maalaa yhteen kertaan punamultamaalilla siveltimellä.

TYÖVAIHEET

1. Vaihda lahot ja huonokuntoiset puuosat uusiin.

2. Poista irtoava ja heikosti kiinni oleva vanha maali kaapimella tai teräsharjalla.

3. Pese likaantuneet tai homeiset pinnat RENSA FACADE Julkisivu- ja homepesulla. Pesuaineen levitys kannattaa tehdä esimerkiksi harjalla ja huuhtelu puhtaalla vedellä.

4. Pohjusta puupuhtaat pinnat sivelemällä niihin pohjustepuunsuojaa.

5. Käsittele pohjustetut pinnat kuullotteella kertaalleen.

6. Käsittele kaikki pinnat 1-2 kertaa kuullotteella.

Pintakäsittely tehdään tavallisesti yhteen kertaan. Mikäli värisävy muuttuu merkittävästi, joudutaan kuullotus tekemään kahteen kertaan hyvän lopputuloksen aikaansaamiseksi.

Öljymaali ja alkydi-öljymaali

Vanha maalipinta ja -kalvo on kova ja joustamaton. Tämän vuoksi se on usein halkeillut puualustan eläessä kosteusvaihteluiden mukana. Irtoava maalikalvo on kova ja lohkeava. Maalipinta ei myöskään pehmene lämmetessään, joten hiomapaperilla öljymaalipintaa hiottaessa se pölyää, eikä juurikaan tartu paperiin. Öljysideaineet pehmenevät/liukenevat lipeään: Laimealla lipeäliuoksella kostutetulla kankaalla pintaa pyyhittäessä se pehmenee ja pinnasta irtoaa väriä.

Akrylaattimaali, lateksimaali

Maalikalvo säilyttää joustavuutensa hyvin pitkään, eikä halkeile puupinnalla. Irtoava maalikalvo on joustava ja taipuisa. Maalikalvo on ns. termoplastinen ja pehmenee lämmetessään, joten hiomapaperilla hiottaessa se ei pölyä, vaan tarttuu ja tukkii paperin. Akrylaattisideaineet pehmenevät/liukenevat alkoholeihin: Esim. denaturoidulla spriillä kostutetulla kankaalla pintaa pyyhittäessä se pehmenee ja pinnasta irtoaa väriä.

Peittävät puunsuojat ja peittosuojat

Peittävät puunsuojat ja peittosuojat ovat maalimaisia, peittävän värikalvon muodostavia pintakäsittelyaineita, joiden sideaine voi olla jompi kumpi edellä mainituista. Peittävien puunsuojien huoltomaalaukseen ja sideainetyypin tunnistamiseen pätevät em. säännöt.

Kuultavat puunsuojat ja kuullotteet

Lähes kaikki kuultavat puunsuojat ja kuullotteet ovat sideainetyypiltään alkydi-öljyseoksia. Tämän vuoksi ne ovat myös huoltomaalattavissa niin vesi- kuin liuoteohenteisilla kuultavilla ja peittävillä puunsuojilla sekä kuullotteilla, kuin myös alkydi-, öljy- ja akrylaattimaaleilla yleisiä käsittely-yhdistelmiä noudattaen.

Punamaali ja punamultamaali

Näiden maalien sideaineet ovat varsin hauraita. Tämän vuoksi maalipinta on himmeä, huokoinen, pölyävä ja usein lähes vesiliukoinen: veteen kastetulla kankaalla pintaa pyyhittäessä siitä irtoaa helposti väriä. Vanhat punamulta- ja punamaalit ovat parhaiten huoltomaalattavissa samanlaisilla maalityypeillä.

Vinkkejä kotikemisteille

Lipeäliuoksia (natriumhydroksidi, NaOH) on saativilla apteekeissa. Useimmat vähittäistavara-kaupoissa myytävät viemärinaukaisuaineet sisältävät lipeää. Denaturoitua spriitä sisältäviä pesu- ja lisäaineita saa huoltoasemilta, esim. auton tuulilasinpesunesteinä. Myös muut vahvat alkoholit soveltuvat akrylaattimaalikalvon tunnistamiseen.

Huom! Kemikaalien käytössä on aina suojauduttava roiskeilta ja huolehdittava ihon, silmien ja ympäristön suojauksesta.

UUDEN PINNAN MAALAUS

Dispersiomaali/ akrylaattimaali

esim. Nordica Eko

Öljymaali

esim. Wintol

Punamaali Riihi Talousraken-nusmaali Punamultamaali

Puupohja Pohjamaali

5 5 - - -

Nordica Primer Pohjamaali

5 4 - - -
Teollinen pohjamaali: Teknol 1881 5 5 - ? -
Teollisesti välimaalattu pinta: Nordica Eko 3330 5 - - -

-

 

HUOLTOMAALAUS Aiemmin maalatut puupinnat

Dispersiomaali/ akrylaattimaali

esim. Nordica Eko

Öljymaali

esim. Wintol

Punamaali Riihi Talousraken-nusmaali Punamultamaali

Dispersiomaali/ akrylaatimaali

esim. Nordica Eko

5 - - - -
Öljymaali esim. Wintol 5 5 - - -
Vesiohenteinen peittosuoja esim. Woodex Aqua Solid 4 - - - -
Liuoteohenteinen peittosuoja esim. Woodex Solid 4 4 - - -
Nordica Aqua 5 5 - - -
Punamaali - - 4 5 -
Riihi - - - 5 -
Punamultamaali - - - - 5
YLEISTÄ

Maalaus suojaa puupintaa säältä sekä vähentää puun kosteusvaihtelun aiheuttamaa elämistä ja pidentää näin puurakenteen ikää. Maalattu ja säännöllisesti huollettu sekä huoltomaalattu puutalo kestää vaivatta aikaa ja säätä. Oikein tehty, laadukas maalaus pysyy puhtaana liasta ja säilyttää värinsä sekä pitää talon ulkonäön siistinä.

MAALAUSOLOSUHTEET

Maalattavan pinnan tulee olla kuiva. Puun kosteus saa olla enintään 20 % puun kuivapainosta. Maalaustyön ja maalin kuivumisen aikana tulee ilman, pinnan ja maalin lämpötilan olla yli +5 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %. Mitä kuivempi käsiteltävä puupinta on, sitä paremmin pintakäsittelyaine siihen imeytyy ja sitä kauemmin se kestää ja suojaa.

MAALAUSSÄÄ

Parhaimmat maalauskelit sijoittuvat usein toukokuun alusta syyskuun loppuun. Ihanteellinen aika ulkomaalaukselle on pilvipoutainen keskikesän päivä, mutta olosuhteet huomioiden onnistuu talon maalaaminen toki muulloinkin.

Liian suuri ilmankosteus saattaa maalausalustaan tiivistyessään heikentää maalin tartuntaa ja valmiille pinnalle kasteena laskeutuessaan täplittää uuden maalauksen. Sateen tai pesun jälkeen on maalattavan pinnan annettava kuivua täysin ennen maalaustöiden aloittamista.

Yleisimpien ulkomaalien alin käyttölämpötila on +5 °C ja ne toimivat parhaiten, kun lämpötila on +10 – +30 °C.

ESIVALMISTELUT

Ulkomaalaus kannattaa suunnitella huolellisesti. Yhtenäisten pintojen, esim. yhden seinän maalaamista varten on varattava tarpeeksi maalia samasta sävytyserästä. Näin vältetään mahdollisten sävyerojen ja työsaumojen syntyminen. Muutoinkin työsaumat on hyvä järjestää suunnitelmallisesti yhtenäistä seinäpintaa rikkoviin kohtiin, kuten kulmiin, jakolistoihin tai ikkunoiden reunoihin.

PINNAN PUHDISTUS

Vaihda lahot ja huonokuntoiset puuosat uusiin. Mikäli puukon kärki uppoaa helposti puuhun tai puusta irtoaa harmaita lastuja, on puu maalauskelvotonta.

Poista irtoava ja heikosti kiinni oleva vanha maali teräskaapimella tai teräsharjalla.

Pese likaantuneet tai homeiset pinnat RENSA FACADE Julkisivu- ja homepesulla. Pesuaineen levitys kannattaa tehdä esimerkiksi harjalla ja huuhtelu puhtaalla vedellä. Maalattavien pintoja turhaa kastelua kannattaa kuitenkin välttää.

Kaavi valuvat pihkat pois puupinnoilta ennen maalausta.

Käsittele puun katkopinnat huolella.

PESU- JA MAALAUSTARVIKKEET

- Varrellinen harja
- Vesiletku tai painepesuri
- Maalarin henkilökohtaiset suojaimet
- Ämpäri
- Teräsharja, lasta (kaavinrauta)
- Leveä maalaussivellin
- Kunnolliset telineet tai pukit
- Suojausmateriaalit, hanskat, päähine

TYÖJÄRJESTYS

Tee suojaus hyvissä ajoin ennen maalausta.

Suunnittele maalaustyön etenemisjärjestys etukäteen. Usein luontevinta on edetä oikealta vasemmalle ylhäältä alas, mutta tämä saattaa vaihdella suuresti kohteesta riippuen. Vältä maalausta suorassa auringonpaisteessa. Pyri ajoittamaan maalaus niin, että voit maalata varjossa.

VINKKEJÄ

Puupintojen maalit voidaan levittää siveltimellä tai telalla. Telalla levitetty maali pitää kuitenkin vielä sivellä puupintaan siveltimellä.

Ammattilaiset käyttävät usein korkeapaineruiskua maalin levittämiseen. Korkeapaineruiskulla maali saadaan nopeasti nostettua seinälle. Tällöin pitää kuitenkin muistaa vielä sivellä maali siveltimellä seinään.

Mikäli aiot jatkaa maalausta seuraavana päivänä voit laittaa pensselit tiiviisti muovipussiin yön ajaksi, näin vältyt työvälineiden pesulta.

Lyö kohollaan olevat naulat sisään ennen maalausta.

Sekoita maali huolellisesti purkin pohjaa myöten ennen maalausta.

MAALAUSTARVIKKEIDEN PESU

Pese maalausvälineet ensin vedellä tai pensselipesuaineella. Käytä pesussa pesuainetta, jotta harjakset jäävät pehmeiksi. Huuhtele ne lopuksi vedellä.

JÄTTEIDEN HÄVITTÄMINEN

Märkämaalijäte luokitellaan vaaralliseksi jätteeksi ja tällöin ne pitää toimittaa erilliselle kierrätyspisteelle. Kuivamaali on kaatopaikkajätettä, jolloin kuivat maalipurkit ja maalijäte voidaan laittaa sekajäteastiaan.

Tuotetta ei saa päästää viemäriin, vesistöön eikä maaperään. Nestemäinen jäte toimitetaan ongelmajätekeräykseen. Tyhjä, kuiva pakkaus on kierrätys- ja kaatopaikkakelpoinen.

Tyhjät, kuivat myyntipakkaukset voidaan yleensä hävittää viemällä ne yleiselle kaatopaikalle tai metallisten maalipakkausten vastaanottopisteisiin

Kierrätykseen vietävien metallipakkausten on oltava kuivia/tyhjiä eli niissä ei saa olla märkää maalia.

LISÄTIETOJA

Lisätietoa löytyy pakkausten etiketeistä. Tuotteiden tuoteselosteet sekä käyttöturvallisuustiedotteet löytyvät kätevästi myös tuotesivuilta. Voit olla yhteydessä maalineuvontaamme sähköpostilla maalineuvonta@teknos.fi tai puhelimitse (09) 5060 9550.