FUTURA AQUA 20

Poolmatt mööblivärv

  • Kulumiskindel
  • Vesialuseline

Kasutusjuhend

Pinna eeltöötlus

Puhasta pinnad mustusest ja tolmust. Pese eelnevalt värvitud pinnad RENSA SUPER maalripesuainega. Matista kõvad ja läikivad lihvides ja eemalda lihvimistolm. Pahtelda augud ja ebatasasused SILORA A tisleripahtliga.

Pealekandmine

Puit-, puitkiud-, ehitusplaatpinnad ja galvaniseeritud metallpinnad krunditakse FUTURA 3 kruntvärviga. Roostetanud teraspinnad, alumiinium- ja vaskpinnad krunditakse FERREX AQUA korrosioonitõrjevärviga. Enne kasutamist segada korralikult läbi. Värvi lahjendatakse vajadusel veega 5-15 mahu%. Kanna pinnale üks või kaks korda lakipintsli, mohäärrulli, värvipadja või pihustiga. Siledate pindade värvimisel (nt sileuksed) tuleb rullijälgede tasandamiseks kasutada värvipatja või lakipintslit. Õhuvaba pihusti düüsid: 0.011-0.013’’.

Pealekandmistingimused

Värvitav pind peab olema kuiv. Värvimise ja kuivamise ajal peab ümbritseva õhu, pinna ja värvi temperatuur olema üle +10◦C ja õhu suhteline niiskus alla 80%. Kuivamine on kiirem madala õhuniiskuse ja/või +21◦C juures. Värvimist kergendab õhu niisutamine ja temperatuuri alandamine tööruumis. Ventileerimine pärast värvimist kiirendab kuivamist.

Ladustamine

Ei tohi jäätuda.

Erilaused

Erilaused

Tehnilised andmed

Kuivainesisaldus ca 40 mahu%
Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ) EL LOÜ piirnorm (kat A/d): 130 g/l. Toote LOÜ: max 130 g/l.
Läige Semi-matt
Toonimissüsteem Teknomix
Tihedus ca 1,3 g/ml
Kuivamisaeg - tolmuvaba 1 h
Kuivamisaeg - täiesti kuiv 2-3 päeva
Lahusti Vesi.
Töövahendite puhastamine Pese töövahendid kohe pärast tööd sobiva puhastusvahendi ja sooja veega.
Pakendid Baasvärv 1 ja 3: 0,45 L, 0,9 L, 2,7 L, 9 L. NCS S 0502-Y: 0,45 L, 0,9 L.
Ohutusteave Vt. ohutuskaarti. NB! Isesüttimisohu tõttu tuleb igasuguseid tootejääke, pihustisumu, määrdunud lappe jne. hoida tuleohutus kohas õhukindlalt suletud anumates. Soovitatakse ka veega immutamist.
Heakskiidud ja sertifikaadid M1 klassifikatsioon,Laevavarustuse heakskiit (moodul B)

Tootekirjeldus

Värvikaart