WOODEX WOOD OIL

  • Lahustipõhine

Tehnilised andmed

Kuivainesisaldus ca 30 mahu%
Toonimissüsteem Teknomix
Tihedus ca 0,85 g/ml