Ansvarsfraskrivelse

Dette websted tilhører og administreres af Teknos Group Oy og/eller dets datterselskaber ("Teknos").  Hvis du bruger dette websted, accepterer du indholdet af nedenstående vilkår og betingelser.

1. Copyright 
Copyright for materialet på dette websted og den software, der er tilgængelig her, tilhører Teknos. 

Teknos giver brugerne tilladelse til at se og downloade materialer fra dette websted udelukkende 
til personlig og ikke-kommerciel brug. Denne tilladelse medfører ingen overdragelse af rettigheder til materialerne eller softwaren. 

Desuden er denne tilladelse givet med følgende begrænsninger: 
1. Angivelsen af copyright og andre beskyttede rettigheder skal bevares. 
2. Det er ikke tilladt at foretage ændringer af materialerne. 
3. Materialerne må ikke på nogen måde kopieres, reproduceres, udsendes, overdrages eller overføres. 

2. Varemærker 
Varemærker og logoer på dette websted tilhører Teknos. Brugeren får ingen form for licens eller tilladelse til at bruge varemærker og/eller logoer uden Teknos' udtrykkelige tilladelse. 

3. Internationale brugere, lovvalg og retskreds 
Teknos garanterer ikke, at materialerne på dette websted eller de produkter, der er beskrevet på det, er anvendelige eller tilgængelige i alle lande. 

Nærværende vilkår og betingelser er underlagt dansk lov. Tvister i forbindelse med nærværende vilkår og betingelser og brugen af dette websted skal afgøres af byretten i Kolding. 

4. Integritetspolitik 
Teknos respekterer ukrænkeligheden af enhver person, der besøger Teknos' websted. Integritetspolitikken fastlægger, hvordan Teknos kan indsamle og bruge oplysninger. 

4.1 Personoplysninger 
Teknos indsamler ikke identificerbare personoplysninger (dvs. brugerens navn, adresse, telefonnummer eller mailadresse) via Teknos' websted, medmindre brugeren personligt har leveret sådanne data til Teknos. Hvis brugeren ikke ønsker, at vedkommendes personoplysninger registreres, skal brugeren afstå fra at levere disse oplysninger til Teknos. 

Hvis brugeren leverer sine personoplysninger til Teknos, kan Teknos opbevare og efterfølgende behandle disse oplysninger for at forstå brugerens specifikke behov og derved forbedre Teknos' produkter og serviceydelser. Teknos eller en tredjepart, f.eks. et opfyldelsescenter, kan bruge oplysningerne til at kontakte brugeren og/eller tilbyde tredjeparter ikke-identificerbare personoplysninger om besøgende på Teknos' websted. 

4.2 Andre data 
Teknos vil lejlighedsvis automatisk indsamle oplysninger, der ikke er personligt identificerbare, f.eks. brugerens browsertype og operativsystem samt domænenavnet, hvorfra brugeren kom, da brugeren besøgte Teknos' websted. 

4.3 Cookies 
Teknos bruger cookies til at indsamle oplysninger angående brugen af vores websteder. Teknos bruger også såkaldte sessionscookies til at gemme oplysninger om valg af sprog. De slettes dog automatisk. Teknos gemmer ikke følsomme personoplysninger. 

Hvis du ikke ønsker cookies, der indsamler oplysninger angående brugen af Teknos' websteder på din computer, kan du fravælge dem i din browser, men det kan i nogle tilfælde påvirke din oplevelse og anvendelsen af Teknos' websteder. 

5. Ansvarsfraskrivelse 
Alt indhold, der er tilgængeligt på dette websted, herunder oplysninger, materialer, funktioner og software, er gjort tilgængeligt, som det er og forefindes, uden nogen form for udtrykt eller implicit garanti med hensyn til brugen, anvendeligheden eller egnetheden til specifikke formål. 

Teknos garanterer ikke for, at oplysningerne på dette websted er korrekte eller fuldstændige. Teknos garanterer heller ikke for pålideligheden af anbefalinger, vurderinger, instruktioner eller andre oplysninger, der er tilgængelige på eller via dette websted. Teknos kan på ethvert tidspunkt foretage ændringer af oplysninger, serviceydelser og software, der er tilgængelige på dette websted, samt produkter, der er beskrevet herpå, uden at Teknos derved påtager sig noget ansvar. 

Brugen af dette websted sker på brugerens eget ansvar. Teknos kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for tab, der kan tilskrives brugen (eller den manglende evne til at bruge) dette websted, herunder funktionsfejl eller andre fejl eller udeladelser i oplysninger, serviceydelser eller software, der er tilgængelige på dette websted. Teknos kan heller ikke holdes ansvarlig for virusangreb, der er forårsaget af brugen af dette websted. 

Denne begrænsning af ansvar gælder for alle tab, direkte eller indirekte, herunder tabt fortjeneste, driftstab, tab af data, programmer eller andre data på brugerens databehandlingssystem. Denne begrænsning af ansvar er gældende, selv hvis Teknos udtrykkeligt er blevet gjort opmærksom på muligheden for skader. 

Teknos påtager sig intet ansvar for websteder, der tilhører andre end Teknos, og som brugeren har adgang til fra dette websted. Brugen af sådanne websteder sker derfor udelukkende på brugerens eget ansvar. 

Teknos er ikke ansvarlig for brugerens anvendelse af indholdet på dette websted, herunder i forbindelse med krænkelse af tredjeparts rettigheder ved at bruge dette websted eller dets oplysninger/funktioner.