Kvalitet og miljø

kvalitet og miljø

Engagementet i forhold til for kvalitet og miljøspørgsmål er dybt forankret i vores driftsprincipper. 

Driftsprincipper

Vores mål er at udvikle, fremstille og levere maleprodukter og tilbyde relaterede services på en ansvarlig måde, der respekterer miljøet, de mennesker, vi arbejder sammen med, og de lokalsamfund, hvor vi arbejder. Vores driftsprincipper sigter mod at:

  • Sikre høj kundetilfredshed
  • Implementere sikre produktionsmetoder for miljøet og vores medarbejdere
  • Reducere vores belastning af miljøet
  • Opnå en rentabilitet, der er over gennemsnit

Forankret i alt det, vi laver

Vi mener, at vores bedste leverandør er Jorden – vores planet forsyner os med de råvarer, som vi skal bruge til at udvikle vores maling, producere emballage og transportere produkter rundt omkring i verden. Som hjælp til at sikre, at vi beskytter disse ressourcer for de fremtidige generationer, benytter vi en miljøvenlig tilgang til produktudvikling og produktion. Vi tilstræber at:

  • Udvikle viden og kompetencer i alle vores driftssektorer.
  • Yde vejledning til vores kunder til at vælge produkter, der opfylder deres krav til ydeevne og anvendelse med minimal miljøpåvirkning.
  • Målrette produktudvikling på en miljømæssig ansvarlig måde ved at vælge egnede råvarer og ved yderligere at udvikle teknologi baseret på vand og med minimal anvendelse af opløsningsmidler.
  • Reducere miljøpåvirkningen af vores produktion ved at gøre effektiv brug af råvarer og ved yderligere at udvikle produktionsmetoderne.
  • Stille oplysninger til rådighed for vores medarbejdere, kunder og andre interesserede parter om miljø, sundhed og sikkerhed.

Miljømæssig ansvarlighed på alle parametre

REACH, VOC, BPR… det er tidskrævende og kompliceret at holde sig opdateret med de aktuelle komplekse forordninger, men vi kan hjælpe med at sikre, at du overholder den seneste lovgivning. Vores forskningslaboratorier råder over nogle af verdens mest kyndige eksperter inden for maling og overfladebehandling. De kan hjælpe dig med at afstemme din praksis med de aktuelle miljøregler og forberede dig til den kommende lovgivning.

Vi lægger stor vægt på miljømæssig ansvarlighed og har gjort EU's miljøbestemmelser til en hjørnesten i vores udviklingsproces. Al vores maling og overfladebehandling overholder de kendte krav i REACH og VOC-direktivet. Vi går også ind for at fremtidssikre vores aktiviteter, så vi har elimineret brugen af råvarer, der muligvis forbydes, når REACH er fuldt implementeret.